Trajnostnost v notranjem oblikovanju

Trajnostnost, samostalnik

načelo, da se potrebe današnje generacije, predvsem z vidika surovin, energije in varovanja okolja, zadovoljujejo tako, da ne bodo ogrožale zadovoljevanja potreb prihodnjih generacij (sopomenka: sonaravnost, angleško: sustainabilaty)

V zadnjih letih se je tudi v arhitekturi in notranjem oblikovanju močno povečalo zanimanje in potreba po trajnostnem razvoju in oblikovanju. Načrtovanje energetsko učinkovitih domov, zmanjšanje negativnih vplivov notranje opreme na okolje in zmanjšanje odpadkov, prilagodljivost in trajnost pohištvenih elementov ter oblikovanje zdravju prijaznih interierjev je le pet principov trajnostnosti, ki jih z vami delimo v spodnjem zapisu. 

OBLIKOVANJE ZA ENERGETSKO UČINKOVITOST

Ogrevanje domov, razsvetljava, uporaba gospodinjskih aparatov in drugih elektronskih naprav prispeva k veliki porabi energije tako v domovih, kot tudi v poslovnih in komercialnih objektih. Notranji oblikovalci in arhitekti lahko z načrtovanjem zgradb in interierjev, ki uporabljajo obnovljive vire energije, tako močno pripomoremo k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov ter izboljšamo energetsko učinkovitost stavb.

Energetsko učinkovitost v interierjih lahko izboljšamo z uporabo hišnega tekstila, ki v prostor vnaša toplino in domačnost. Tako lahko z umestitvijo zaves, prosojnih in prekrivnih, onemogočamo uhajanje toplote skozi okna ter zadržujemo hladen zrak in sončno toploto zunaj. Z različnimi žaluzijami, pliseji, paneli in lamelnimi zavesami lahko reguliramo prehod svetlobe v prostor ter tako uravnavamo temperaturo in svetlost v prostoru. Toploto v sobah lahko zadržujemo tudi z uporabo preprog in drugih talnih oblog, ki so odlični toplotni izolatorji.

Načrtovanje svetlih prostorov s pohištvom in dekorjem v nežnih, svetlih tonih ter uporaba odsevnih površin v prostoru odseva svetlobo ter tako pripomore k varčevanju energije, ki je potrebna za razsvetljavo. Nasprotno pa prostori s temnimi stenami in pohištveni elementi za osvetljevanje potrebujejo več umetne svetlobe in tako porabijo tudi več energije.

OBLIKOVANJE ZA ZMANJŠANJE NEGATIVNIH VPLIVOV NA OKOLJE

Notranji oblikovalci se pri svojem delu veliko srečujemo z materiali in izdelki, ki na okolje vplivajo skozi celotno svoje življenjsko obdobje. Z vidika trajnostnosti je tako zelo pomembno, da izberemo take, ki bodo imeli čim manjšim vpliv na okolje tako pri pridobivanju surovin za izdelek, proizvodnji, prevozu, predelavi in uporabi, kot tudi pri njegovi reciklaži, ko ga več ne potrebujemo. Prav tako pa je tudi pomembno, da z materiali ravnamo skrbno, da uporabljamo take, ki so hitro obnovljivi (na primer bambus) ter se pozanimamo kje in na kakšen način so bili pridelani.

OBLIKOVANJE ZA ZMANJŠANJE ODPADKOV

Pri načrtovanju interierjev je zelo pomembno, da oblikujemo z mislijo na zmanjšanje odpadkov, ki lahko nastanejo pri predelavi in proizvodnji ali pa s tem, ko se notranja oprema obrabi in zavrže. V biroju Prostornina si tako prizadevamo, da oblikujemo trajnostno notranjo opremo, ki je kvalitetna in večna in ni zgolj odraz trenutnih trendov v interier dizajnu.

PRILAGODLJIVOST IN TRAJNOST NOTRANJE OPREME

Pri načrtovanju notranje opreme in izbiri materialov, ki jih uporabimo, pa je potrebno razmišljati tudi o njihovi prilagodljivosti in trajnosti. Naloga oblikovalca je poznati različne materiale in njihovo uporabo ter izbrati take, ki bodo poskrbeli, da se izdelki ne obrabijo in uničijo prehitro. Posebno pozornost je tako potrebno nameniti delom interierja in pohištva, ki se veliko uporabljajo in se lahko hitro obrabijo, kot na primer tla, sedežne garniture in delovne površine. Z izbiro kvalitetnih in trpežnih materialov lahko življenjsko dobo teh izdelkov podaljšamo ter tako poskrbimo, da je notranja oprema domov in komercialnih prostorov večna in trajna. V našem oblikovalskem biroju stremimo k oblikovanju kvalitetnih in brezčasnih interierjev s poudarkom na uporabnosti in enostavnosti notranje opreme.

Pomembna kvaliteta interierjev pa je tudi njihova prilagodljivost. Potrebe in želje ljudi, ki uporabljajo določen prostor, se skozi čas spreminjajo, zato je pri projektiranju notranje opreme misel na prilagodljivost ključna. Predvsem pomembno je to pri otroških sobah, poslovnih prostorih in interierjih gostinskih prostorov, kjer se mora notranja oprema bolj pogosto spreminjati in prilagoditi zaradi različnih razlogov, kot je na primer odraščanje otrok, sprememba načina dela ali trendi v gostinski industriji.

OBLIKOVANJE ZDRAVJU PRIJAZNIH INTERIERJEV

Ker kar velik del življenja preživimo v notranjosti, je pri oblikovanju notranje arhitekture pomembno razmišljati tudi o zdravju ljudi. Zato je pri izbiri materialov in pohištva ključno, da ta niso bila obdelana z nevarnimi kemikalijami in tako v zrak ne spuščajo zdravju škodljivih snovi. Kvaliteto zraka v prostoru lahko izboljšamo tudi z umestitvijo cvetočih rož in zelenih rastlin, ki so v zadnjih letih postale nepogrešljiv sestavni del skoraj vsakega prostora. Povezovanje z naravo ima na ljudi na splošno zelo blagodejni učinek, zato je v zadnjih letih prihaja močno v ospredje tudi biofilično oblikovanje, ki v interier vpeljuje elemente iz narave in naravnih surovin. Na dobro psihično in fizično počutje pa je mogoče vplivati tudi z osvetlitvijo, zato je dobra osvetljenost in vnos naravne svetlobe ključna za poslovne prostore in sobe, kjer preživimo veliko časa.

Več iz našega bloga

Copy link
Powered by Social Snap