Kako pri načrtovanju doma ostati v začrtanih cenovnih okvirih?

Kakšen je okvirni strošek takšnega projekta notranje opreme? Kako v času nihanja cen in nezanesljivih dobavnih rokov ostati v začrtanih finančnih in časovnih okvirjih? S temi vprašanji se skupaj z našimi naročniki pogosto srečamo, odgovor nanje pa v trenutnih časih in razmerah ni tako zelo preprost.

  • Save

Trend višanja cen, pomanjkanja surovin in materialov ter dolgih čakalnih dob se je začel že konec lanskega poletja. Posledice, ki jih pandemija covida-19 pušča na gospodarstvu, vplivajo tudi na gradbeništvo, arhitekturo, notranje oblikovanje ter z njimi povezane storitve in obrti. Višanje cen surovin in materialov ter zamike dobavnih rokov pa ne občutijo samo izvajalci, ampak močno vplivajo tudi na kupce in naročnike ter njihove odločitve v zvezi z nakupom nove ali prenovo stare nepremičnine.

DVIG CEN TUDI DO 40 ODSTOTKOV

Oceno stroška prenove, opreme in pohištva je zaradi trenutnih razmer in variacije cen na tržišču zelo težko in nehvaležno napovedovati. Cene materiala in surovin se v zadnjem letu močno spremenijo, in temu so ceno svojih storitev prilagodili tudi izvajalci, mojstri in obrtniki. Vrednost nekaterih storitev in proizvodov se mesečno spreminja in se je v zadnjem letu in pol dvignila tudi za 20 do 40 odstotkov, trenutni trendi pa kažejo, da se nihanje še ne bo tako kmalu umirilo.

DOBRO NAČRTOVANJE PROJEKTA NOTRANJE OPREME

Razmerje med ponudbo in povpraševanjem se je zamajalo in kljub pomanjkanju surovin, skoku cen in časovnim zamikom, povpraševanje na mednarodnem trgu še vedno raste. Z rastjo trga nepremičnin pa se povečuje tudi povpraševanje po notranjem oblikovanju in notranji opremi. Torej, če načrtujete nakup nove ali prenovo stare nepremičnine je dobro, da se zavedate trenutne hitro spreminjajoče se situacije in se pripravite, da morda ne bo šlo vse po začrtanem terminskem planu.

Z našimi naročniki se pred začetkom projektiranja notranje opreme njihovega novega doma ali poslovnih prostorov vedno pogovorimo o razpoložljivih sredstvih in časovnih okvirjih ter se temu s projektom poskusimo tudi približati. Ker se z razmerami na tržišču dnevno srečujemo, znamo našim strankam dobro svetovati, kako prilagoditi projekt ter pametno izbrati materiale in pohištvene kose, ki so primerni za njihove časovne in finančne okvirje.

  • Save

POSTAVITEV FINANČNIH OKVIRJEV IN ZBIRANJE PONUDB

V biroju Prostornina našim naročnikom stojimo ob strani od začetka do konca projekta notranje opreme bodisi javnih ali zasebnih interierjev. Poskrbimo tudi za zbiranje ponudb izvajalcev, vse od elektroinštalaterjev, strojnikov, gradbenikov pa do kovinarjev, mizarjev in manjših obrtnikov ter jim pomagamo pri izbiri in naboru kosovnega pohištva. To nam nudi dober vpogled v trenutno in preteklo stanje na trgu, pregled nad cenami storitev izvajalcev, njihovimi čakalnimi dobami ter dobavnimi roki in tudi pregled nad cenami notranje opreme in dekorja na domačem in tujem trgu.

Pri načrtovanju financ je torej ključno, da si vnaprej zastavimo finančne okvirje, morda celo naredimo stroškovnik, da bomo lahko sledili financam tekom projekta ter da pridobimo ponudbe različnih izvajalcev. Ker imajo le ti zaradi zasedenih terminov in velikega povpraševanja različne čakalne dobe in tudi raznolike cene svojih storitev, lahko tako s primerjanjem ponudb izberemo ustreznega izvajalca za naš projekt in naše finančne zmožnosti. Seveda pa kljub ceni in časovnim okvirjem ne smemo pozabiti na kvaliteto materialov in same izvedbe.

PAMETNA IZBIRA MATERIALOV IN POHIŠTVENIH KOSOV

V današnjih časih je še kako pomembno, da se izbire materialov in pohištvenih kosov lotimo pametno in zavestno. Našim naročnikom vedno svetujemo, da investirajo v večne in trajnostne kose notranje opreme, bolj varčni pa so lahko pri nakupu kosovnega pohištva, dekorja in dodatkov, katere lahko kupujejo tudi postopoma. Napredek sodobne tehnologije je omogočil tudi pester in kvaliteten razvoj alternativnih materialov in proizvodov, časi spletnih in mednarodnih nakupov pa omogočajo, da lahko kakovostne kose pohištva najdemo tudi po bolj dostopnih cenah.

  • Save

Od začetka leta 2020, ko se je začela pandemija in z njo povezane spremembe naših življenjskih navad in potreb, ko smo se ljudje začeli obračati vase in več časa preživljati v svojem domu, je postalo še kako pomembno, da je ta topel in prijeten. Stiska s prostorom in pomanjkanje udobja domačega interierja je marsikoga pripeljala do odločitve o selitvi ali prenovi, s tem pa se je dvignilo tudi povpraševanje po notranji opremi in oblikovanju. V času nenehnih okoljskih in gospodarskih sprememb je tako še kako pomembno, da na notranje oblikovanje gledamo trajnostno in se na sam proces dobro pripravimo, ostanemo realni in potrpežljivi ter se zavedamo možnih zapletov in časovnih zamikov.

  • Save

Če ste tudi sami trenutno pred odločitvijo o nakupu nove ali prenovo stare nepremičnine, vam toplo svetujemo, da čimprej stopite v stik z izbranim birojem in si tako pravočasno zagotovite termin.

More from our blog

Copy link
Powered by Social Snap